เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

แผนอัตรากำลัง

รายงานการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565-2568 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลกร ประจำปี2564 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๖) (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)