เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

สวัสดิการ

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
คู่มือมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)