เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

กองสาธารณสุข

 

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

นายภานุขพงศ์ ทองภิบาล

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

นายชนินทร์ อ๋องหงวน

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

นายสุทธิพงศ์ อ่อนจันทร์อบ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายเอกชัย สุวรรณ

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล

นายการุณ ลูกบัว

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสมเกียรติ นุชทอง

คนงานทั่วไป

นายอรุณ สาระถี

คนงานทั่วไป

นายปี้สรน์ แซ่ก้าเดีย

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป