เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

กองช่าง

นายประภาส ช่วยแท่น

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

นายธนชัย พูลผล

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายทวีพร ยิ่งประดิษฐ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

นายกฤษณะ ฤดูดี

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายเกียรติคุณ สุขดำ

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายวุฒิชัย ฤทธิวงศ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

นายสันติ สงฤทธิ์

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

นายปรีชา แก้วเจือ

คนงานทั่วไป

นายสมศักดิ์ โอชารส

คนงานทั่วไป

นายอนุภาพ ศรีสมโภชน์

คนงานทั่วไป