เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล

นางอรนรินทร์ อัคนีนิโรธ

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเหนือคลอง

นางกมลทิพย์ ป่อซิ่ว

ครูชำนาญการ

นางศรีสมร ศรีงาม

ครู

นางอ่อนจิตร จิตรเย็น

ครู

นางสาวปทิตตา กิตติสุรพรชัย

ครู

นางมณีย์ หลานสัน

ครู

นางสาวอรพิน อินเตรียะ

ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกฤตินี สามเมือง

ผู้ดูแลเด็ก