เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

กองการศึกษา

 

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางสาวพัสตราภรณ์ ชำนาญ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

นางนวรัตน์ ดิษฐ์โรจน์

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นายกฤติเดช หนูเอียด

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอัครคม อัคนีนิโรธ

ผู้ช่วยสันทนา