เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ดับเพลิง

นายภูชิชย์ จิตพิภพ

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน

นายพิพัฒน์ พัฒค้า

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

นายสมปอง อริยวงศ์

พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา

นายวัชรพงศ์ กลิ่นมาลี

พนักงานดับเพลิง

นายสิทธิวัฒน์ ศรีสมโภชน์

พนักงานดับเพลิง

นายพีรพงษ์ ใจแก้ว

พนักงานดับเพลิง

พนักงานดับเพลิง