เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

สมาชิกสภาเขต2

นางปาลิณีย์ สิริปัณณวิทย์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายพรภพ สูกี้

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายมนตรี เอ่งฉ้วน

สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายรัฐพงศ์ นาคเกลี้ยง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายสันทัด ลิ่มบุตร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายอาทิตย์ เจียวก๊ก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2