เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

สมาชิกสภาเขต1

นายเจษฎายุทธ บุญเจริญ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายเอกราช วัชรเฉลิม

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายคชกร ชาติศักดิ์ฤทธิ์ไกร

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายณัฐดนัย เจียวก๊ก

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธนะสิทธิ์ เกกินะ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายสุริยัน ชูสวน

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1