เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

คณะผู้บริหาร

นายปองพล ซ้ายเส้ง

นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

นางศิริรวรรณ เอ่งฉ้วน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

นายสุเชษฐ พรหมศรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

นายธนธรณ์ เจียวก๊ก

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง