เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

O1

โครงสร้าง 

 

โครงสร้าง คลิก

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

ข้อมูลผู้บริหาร คลิก

O3

อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ คลิก

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิก

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

ข้อมูลการติดต่อ คลิก

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก
O8Q&A 
 ถาม & ตอบ คลิก
  
 คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
แสดง เมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header 
O9Social Network
 

Facebook คลิก

Line OA  คลิก

  
 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
แสดง Banner link Facebook สีน้ำเงิน ส่วนของเนื้อหา (Page Footer) ใต้ที่อยู่

O10

แผนการดำเนินงานประจำปี

  แผนดำเนินการงานประจำปี 2564  คลิก

O11

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

  รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  คลิก

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คลิก

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิก

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คลิก

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน คลิก

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  คลิก

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ คลิก

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน. คลิก

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิก

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

แสดงความคิดเห็นได้ตามช่องทาง

1. เว็บไซต์  

2. facebook 

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิก

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

รอลิงค์

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิก

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก