เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

O1

โครงสร้าง 

 

โครงสร้าง คลิก

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

ข้อมูลผู้บริหาร คลิก

O3

อำนาจหน้าที่

 

อำนาจหน้าที่ คลิก

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน คลิก

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

ข้อมูลการติดต่อ คลิก

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง คลิก
O8Q&A 
 ถาม & ตอบ คลิก
  
 คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
แสดง เมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header 
O9Social Network
 

Facebook คลิก

Line OA  คลิก

  
 

คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
แสดง Banner link Facebook สีน้ำเงิน ส่วนของเนื้อหา (Page Footer) ใต้ที่อยู่

O10

แผนการดำเนินงานประจำปี

 แผนดำเนินการงานประจำปี 2564  คลิก

O11

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 ไม่มีข้อมูล

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2563 คลิก

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คลิก

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ คลิก

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 6 เดือน คลิก

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี คลิก

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ  คลิก

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ คลิก

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน. คลิก

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี คลิก

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คลิก

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

แสดงความคิดเห็นได้ตามช่องทาง

1. เว็บไซต์  

2. facebook 

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม คลิก

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

รอลิงค์

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต คลิก

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน คลิก

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี คลิก