เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกระบี่

ช่องทางการร้องเรียน       

  1. มาด้วยตนเอง
  2. ศาลากลางจังหวัดกระบี่ (หลังเก่า) ถนนอุตรกิจ อ.เมือง จ.กระบี่  81000
    โทรศัพท์ 0-7761-2227
  3. ทางเว็บไซต์ www.krabi.go.th/
  4. เพจ facebook ศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดกระบี่
  5. ตู้รับเรื่องร้องเรียน ศาลากลางจังหวัดกระบี่