เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ข้อมูลผู้บริหาร

นายปองพล ซ้ายเส้ง

นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

โทร 094-4542544

นางศิริวรรณ เอ่งฉ้วน

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

โทร 081-4942532

นายสุเชษฐ พรหมศรี

รองนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

โทร 081-3563577

นายธนธรณ์ เจียวก๊ก

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

โทร 061-1870727