เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิ์สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิ์สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)