เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)