เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศเรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)