เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุม สามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุม สามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)