เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 27 ก.ย.64
ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 27 ก.ย.64