เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

นายปองพล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และฝ่ายสวัสดิการสังคม
ลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบภัยจากลมกรรโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

นายกฮกฮวด #ห่วงใยใส่ใจประชาชน

นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง