เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็น

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
งานสวัสดิการสังคม
มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็น โดยได้รับการจัดสรรถุงยังชีพจาก สมาคนคนพิการตาบอดแห่งประเทศไทย ให้แก่นายธีรพันธ์ กุลมาตย์

นายกฮกฮวด #ห่วงใยใส่ใจประชาชน
นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง