เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

รับโอน/ย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

1 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา