เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันลอกคูระบายน้ำเพื่อนำเศษดิน หิน ขยะ ออกคูระบายน้ำ บริเวณ ถนนสายเทศบาล 2

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองมอบหมายให้
กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันลอกคูระบายน้ำเพื่อนำเศษดิน หิน ขยะ ออกคูระบายน้ำ
บริเวณ ถนนสายเทศบาล 2

#นายกเหนือคลองคนของประชาชน
#นายกฮกฮวด
#นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง