เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

รองนายกเทศมนตรีร่วมกับฝ่ายสวัสดิการสังคมลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองที่

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองมอบหมายให้ นางศิริวรรณ เอ่งฉ้วน รองนายกเทศมนตรีร่วมกับฝ่ายสวัสดิการสังคมลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

#นายกเหนือคลองคนของประชาชน
#นายกฮกฮวด
#นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง