เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประกาศ หลักเกณฑ์การขออนุญาตตั้งป้ายโฆษณา หรือทำการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง โปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวใน สาธารณะในเขตเทสบาลตำบลเหนือคลอง