เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม-พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง-พ.ศ.2562

ประกาศ ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Read more

ประกาศ รับสมัครสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเหนือคลอง

ประกาศ รับสมัครสมาชิกกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลเหนือคลอง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Read more

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิ์สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)

ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่าน ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และมีสิทธิ์สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Read more

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๕(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Read more

ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมห้วยสาธารณะ บริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงเรียนสังข์ทองวิทยา

ประกาศ เรื่อง ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมห้วยสาธารณะ บริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงเรียนสังข์ทองวิทยา(คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

Read more