เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ด้านกายภาพ     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล                   เทศบาลตำบลเหนือคลอง เดิมจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล มีชื่อว่า “สุขาภิบาลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่” โดยประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งสุขาภิบาลเหนือคลอง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2504   ประกาศราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่ 78 ตอนที่ 87  

Read more