เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลาเทวดาบ่อน้ำร้อน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast บริเวณตลาดเทศบาล จำนวน ๑ ต้น สูง ๑๕ เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ศาลาเทวดาบ่อน้ำร้อน โดยติดตั้งเสาไฟฟ้า High mast บริเวณสามแยกถนนเทศบาล๒ กับถนนเทศบาล๔ จำนวน ๑ ต้น สูง ๑๕ เมตร พร้อมโคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะราคาประกาศผู้ชนะ 

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำเหลี่ยมหเวยสาธารณะ บริเวณทางเข้าที่จอดรถโรงเรียนสังข์ทองวิทยา โดยวิธีคัดเลือก

Untitled_20220113_114944 

Read more

ประกาศ บัญชีราคาประเมิณคุณทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลู 

Read more

ประกาศ การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา ๙(๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

สขร.1 เดือนธันวาคม1สขร.1 เดือนธันวาคม 

Read more

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเหนือคลองสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 29 ต.ค.64ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 29 ต.ค.64 

Read more