เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

ประกาศ โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 11 และแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ (ครั้งที่ 4)

ประกาศโอนงบประมาณครั้งที่ 11 และแก้ไขคำชี้ 

Read more

นายปองพล นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบภัย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และฝ่ายสวัสดิการสังคมลงพื้นที่ เยี่ยมผู้ประสบภัยจากลมกรรโชกแรงพัดบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน นายกฮกฮวด #ห่วงใยใส่ใจประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

Read more

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง มอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็น

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลงานสวัสดิการสังคมมอบถุงยังชีพให้แก่คนพิการทางการมองเห็น โดยได้รับการจัดสรรถุงยังชีพจาก สมาคนคนพิการตาบอดแห่งประเทศไทย ให้แก่นายธีรพันธ์ กุลมาตย์ นายกฮกฮวด #ห่วงใยใส่ใจประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

Read more

ชมทัศนียภาพ ภายในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง

ชมทัศนียภาพ ภายในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองเทศบาลตำบลเหนือคลองขอขอบคุณช่างภาพ คุณ สมพงษ์ อินทเสโน นายกเหนือคลองคนของประชาชน นายกฮกฮวด #ห่วงใยใส่ใจประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

Read more

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล กองสาธารณสุข ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​ covid19​ ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองพร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ​ covid19​ ในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลอง นายกฮกฮวด #ห่วงใยใส่ใจประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

Read more

นายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล ได้สนับสนุนข้าวกล่องและลองกอง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ได้สนับสนุนข้าวกล่องและลองกอง ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานฉีดวัคซึนให้กับประชาชน ณ ศาลาประชมคมอำเภอเหนือคลอง นายกฮกฮวด #ห่วงใยใส่ใจประชาชน นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

Read more

รับโอน/ย้ายพนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น

1 เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา2 นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

Read more

กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันลอกคูระบายน้ำเพื่อนำเศษดิน หิน ขยะ ออกคูระบายน้ำ บริเวณ ถนนสายเทศบาล 2

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองมอบหมายให้กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล ร่วมกันลอกคูระบายน้ำเพื่อนำเศษดิน หิน ขยะ ออกคูระบายน้ำบริเวณ ถนนสายเทศบาล 2 #นายกเหนือคลองคนของประชาชน #นายกฮกฮวด #นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

Read more