เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

เทศบาลตำบลเหนือคลอง 68 ม.2 ถ.เทศบาล 2 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130

รองนายกเทศมนตรีร่วมกับฝ่ายสวัสดิการสังคมลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองที่

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลองมอบหมายให้ นางศิริวรรณ เอ่งฉ้วน รองนายกเทศมนตรีร่วมกับฝ่ายสวัสดิการสังคมลงพื้นที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดกระบี่ตรวจเยี่ยมประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเหนือคลองที่ประสบปัญหาทางสังคมเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป #นายกเหนือคลองคนของประชาชน #นายกฮกฮวด #นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

Read more

นายกเทศมนตรีให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์

นายปองพล ซ้ายเส้ง นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเหนือคลอง ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเหนือคลอง กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลเหนือคลอง และประชาชนที่มาฉีดวัคซีน♥️ ขอให้เราทุกคนปลอดโรค ปลอดภัย จากสถานการณ์โควิด19 ไปด้วยกันนะครับ #นายกเหนือคลองคนของประชาชน #นายกฮกฮวด #นายกเทศมนตรีตำบลเหนือคลอง

Read more

การกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูตามมาตรา ๙(๘)

Read more

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ

วันงดดื่มสุราแห่งชาติ เทศบาลตำบลเหนือคลอง ขอเชิญร่วมลงนามปฏิญาณตน “งดดื่นสุราในช่วงเข้าพรรษาผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ >> http://www.stopdrink.com/ “พระคติธรรม โอวาทจากผู้นำศาสนา และคำขวัญนา”

Read more

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเหนือคลอง จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 1. แจ้งด้วยตนเองได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเหนือคลอง เลขที่ 68

Read more